FAQ

Ofte stilte spørsmål

FAQ


Kjøpsprosessen:

Kjøpsprosessen ved kjøp av eiendom på Kreta er relativt enkel og grei .

Først finner man den rette boligen/tomten. Når du har funnet en eiendommen som passer dine behov og ønsker å gå videre med kjøpet, trenger du en advokat, en bankkonto og en fullmakt signert hos notarius. Dette er beskrevet nedenfor.

Vi tilbyr full bistand gjennom hele prosessen hvis det er ønskelig.    

Advokat og Notarius Publicus: En advokat oppnevnes for å representere og bistå deg gjennom hele kjøpsprosessen. Advokaten undersøker om selger har eiendomsretten til tomten eller eiendommen, undersøker og forbereder alle nødvendige dokumenter for kontrakten. Advokaten trenger din fullmakt for lovlig å signere og handle på dine vegne, hvis du ikke er på Kreta under hele kjøpsprosessen. Advokaten er ansvarlig for verifisering og registrering av transaksjonen i de offentlige registre. Vi kan, hvis ønskelig, anbefale deg lokale anerkjente, uavhengige og engelsktalende advokater som er godt kjent med den greske kjøpsprosessen.

Advokaten vil ordne et møte med en offentlig notar ( en statlig oppnevnt advokat )  som må være til stede når du signerer fullmakten. Når alle papirene er i orden vil notarius  igjen være til stede når kontrakten blir lest og signert av både kjøper og selger eller deres juridiske representanter .

Bankkonto: Hvis du ikke har en bankkonto i Hellas kan advokaten åpne en bankkonto for deg for å kunne foreta de nødvendige betalingstransaksjonene.

Skattenummer ( AFM ): Ved kjøp av eiendom i Hellas vil du trenge et skattenummer, din advokat vil ordne med dette. Skattenummeret blir utstedt av «The Inland Revenue Service». Dette er noe gresk lov krever, og er nødvendig for alle som ønsker å kjøpe tomt, hus eller bil.

Skatt: Skatt knyttet til kjøp av eiendom må betales til det lokale skattekontoret av kjøper eller din advokat før du signerer kontrakten .

Per 1. januar 2014 er den offentlige skatten for tomt og bolig 3 % av den totale salgsverdi.

Eiendomsregisteret: Advokat sørger for at kjøpers navn blir oppført som eier av tomt/bolig i det greske registeret for boliglån, en kopi fra registeret av boliglån er nødvendig for å kunne registrere eiendommen til kjøpers navn i eiendomsregisteret.

Avgifter: I tillegg til kjøpesummen for eiendommen vil du måtte betale diverse andre nødvendige utgifter som skatter og ulike saksomkostninger .

Vi vil informere deg om disse beløpene når du vet hvilken eiendom du ønsker å kjøpe, slik at du får en full oversikt på kostnadene ved å kjøp av bolig på Kreta. Dette vil typisk ligge et sted rundt 8%.

 

Kan jeg få lån i gresk bank?
Det er mulig, men kan være vanskelig med mindre du allerede har penger i en gresk bank eller har bodd/jobbet i Hellas en tid, eller kan vise et regnskap fra en godkjent revisor som dokumenterer at du har fast inntekt utenfor Hellas.

Hvordan mottar lokalbefolkningen utlendinger som kjøper eiendom i deres land?
Det kretiske folk er svært gjestfrie og imøtekommende. De fleste familier bygge sine egne hus og kjøper ikke hus/eiendom slik det gjøres i andre europeiske land. Kretere er rause og hyggelige folk som er stolte av øya de bor på og av det å være kreter. De fleste kreterne er spesielt glad i nordmenn. Ja, mange kretere mener nordmenn og kretere har samme lynne, og klarer å identifisere seg med oss nordmenn. Det er heller ikke mangel på rimelige boliger som trenger å renoveres eller tomter å bygge på. Kjøper du bolig i en liten gresk landsby er det bare positivt å ta kontakt med naboene, de er nysgjerrige på hvem du er, og vil gjerne bli kjent med deg.

Hvordan er været?
Somrene er lange og varme. Vintrene er milde, spesielt frem til nyttår. Derimot kan de tre første månedene av året være ganske regnfulle.Om vinteren er det som oftest snø i fjellene, noe som sjelden eller aldri kan oppleves i lavlandet.

 

Hvor mye koster det å kjøpe et hus?

Prisene varierer enormt og er avhenger av blant annet:

• avstand fra sjøen

• om eiendommen ligger innenfor eller utenfor tettsted/by grensene.

• tilstand på eiendom

• selger ønskelig å selge raskt eller ikke

• om eiendommen har en tomt eller hage

 

Hva må jeg forvente å betale når jeg kjøper?
I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger. Dette er: gresk kjøpsskatt(tilsvarende norsk dokumentavgift), tinglysningsgebyr, merverdiavgift (avhengig av når boligen er bygget), advokat, notarius, megleromkostninger, avgifter til kommunen og den greske stat. Dette ligger på om lag 8% (+/-).

Er det trygt å kjøpe eiendom i Hellas?
På Kreta som i flere andre EU land er det innført en nye regler som gjør at ingen hus lenger kan selges uten å ha et sertifikat/godkjennelse fra en arkitekt eller sivilingeniør. Dette godtgjør at huset og alle installasjoner i huset og på eiendommen ellers er i henhold til gjeldende lover og regler. Dette er en god sikkerhet for den som nå kjøper på Kreta. Advokaten som gjør papirarbeidet for kjøper sjekker i tillegg skyldige skatter og eierforholdet til huset og tomten, slik at man ikke får noen negative overraskelser ved kjøpet. Dette gjør at formalia i enkelte tilfeller kan ta lang tid, siden enkelte som legger husene sine ut for salg venter til i siste liten med å innhente rapport, rette opp feil og få det nødvendige sertifikatet før salg.